Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

OVERLEG MET BELANGHEBBENDEN

G4-24
Groepen van belanghebbenden betrokken door de organisatie.

De Directie heeft eind 2014 in een drietal sessies de dialoog gevoerd met:

 • medewerkers;

 • klanten;

 • aandeelhouders;

 • branchegenoten;

 • leveranciers;

 • non-gouvernementele organisaties (NGO).


G4-25
Basis voor identificatie en selectie van belanghebbenden waarmee de dialoog wordt aangegaan.

In overleg met adviesbureau MVOplossingen zijn de categorieën van stakeholders geïdentificeerd. In samenspraak is gekozen om die stakeholders uit te nodigen die in de afgelopen jaren actief contact hebben gezocht met Beter Bed Holding om het MVO-beleid te beïnvloeden.

 • Medewerkers, waaronder een lid van de Ondernemingsraad en twee managers van de formule Matratzen Concord uit Duitsland.

 • Klanten: de klanten zijn met zorg geselecteerd op kennis van MVO.

 • Aandeelhouders: twee grootaandeelhouders hebben ieder twee medewerkers afgevaardigd naar de dialoog, waaronder een specialist MVO.

 • Branchegenoten uit de sector Retail, waaronder een MVO-manager van een collega-retailbedrijf en de secretaris van de Raad Nederlandse Detailhandel.

 • Leveranciers, waaronder een producent uit België.

 • Non-gouvernementele organisaties: specialisten van VBDO en Eumedion.


G4-26
Aanpak voor de dialoog met belanghebbenden inclusief frequentie van de dialoog onderverdeeld naar soort en groep van belanghebbenden.

Beter Bed Holding heeft haar stakeholders uitgebreid de tijd geven om invloed uit te oefenen op het MVO-beleid en de rapportage over MVO. De dialoog heeft eind 2014 plaatsgevonden in een drietal sessies van ruim drie uur, met nooit meer dan vijf personen.

Namens het bedrijf waren de Financieel Directeur en een medewerker van Group Controlling partij in de dialoog; enerzijds om te horen wat de belangen van de stakeholders zijn, anderzijds om door het beantwoorden van vragen inzicht te verschaffen aan de stakeholders.

Het proces is begeleid door het adviesbureau MVOplossingen, specialist in communicatie over MVO in jaarverslagen.

Voorafgaand aan de dialoogsessies hebben de stakeholders door middel van een enquête aangegeven welke onderwerpen van maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk zijn voor Beter Bed Holding. In de dialoog zijn de resultaten besproken en is de stakeholders de kans gegeven om de vooraf vastgestelde prioriteiten bij te stellen.


G4-27
Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken geïnventariseerd in de dialoog met belanghebbenden.

Agenda van de dialoog:

 • Rapportagestrategie. Beter Bed Holding wil een kort en leesbaar jaarverslag publiceren. Daarom rapporteert de onderneming kort en bondig in het jaarverslag en uitgebreid in de GRI-Index. Stakeholders is gevraagd of zij deze rapportagestrategie appreciëren.

 • Stijl van rapporteren. Stakeholders is gevraagd of zij de tone of voice waarderen en in welke mate de inhoud past bij het beeld van de organisatie.

 • Selectie van onderwerpen. De lange lijst van onderwerpen van GRI G4 is doorgenomen, waarbij stakeholders hebben aangegeven waarom zij onderwerpen belangrijk vinden.

De drie belangrijkste conclusies zijn:

 1. De rapportagestructuur van een compact jaarverslag met een uitgebreide GRI-Index wordt gewaardeerd.

 2. Beter Bed Holding heeft de eigen bedrijfsvoering prima op orde en dient nu meer prioriteit te geven aan de verantwoordelijkheid in de keten.

 3. De pragmatische aanpak heeft een goede basis gelegd voor MVO binnen de organisatie. Het is nu belangrijk om dit onderwerp verder te verankeren in de organisatie.

Geïdentificeerde materiële aspecten & grenzen

Verslagprofiel