Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

VERSLAGPROFIEL

G4-28
Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft.

Kalenderjaar 2014.


G4-29
Datum van de meest recente verslagen.

2014

2013

2012

bcore100

bcore100

bcore100

12-03-2015

13-03-2014

07-03-2013


G4-30
Verslagleggingscyclus.

JaarlijksG4-31
Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan.

Voor vragen kunnen stakeholders e-mailen naar bbholding@beterbed.nl. Afhankelijk van de vraag zal de juiste persoon uit de onderneming contact met de stakeholder opnemen. Daarnaast is het mogelijk om via de website www.beterbedholding.nl een contactformulier in te zenden.

G4-32
Applicatieniveau van het jaarverslag.

G4 – COREG4-33
Beleid ten aanzien van externe beoordeling van het MVO-verslag.

De informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt niet door een externe accountant beoordeeld. Wel worden het verslag en rapportageproces getoetst door MVOplossingen, specialist in communicatie over MVO in jaarverslagen.

Overleg met belanghebbenden

Bestuursstructuur