Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

ECONOMISCHE PRESTATIES

Belangrijk: Effect 4 - Relevantie 3

Beter Bed Holding hecht er waarde aan om MVO te rapporteren in een economische context. Deze keuze wordt gereflecteerd door rapportage over MVO op te nemen in het Jaarverslag. MVO is een belangrijke pijler voor de strategische bedrijfsvoering, waarbij de belangen van mens, milieu en financiële doelen op de langere termijn elkaar dienen te versterken. In de kerncijfers worden standaard de belangrijkste MVO-onderwerpen gerapporteerd.


G4-EC1
Directe economische waarde gegenereerd en gedistribueerd.

Basiscomponenten: inkomsten, operationele kosten, personeelsvergoedingen, betalingen aan kapitaalverstrekkers en overheden, donaties en ingehouden winst.

De kerncijfers worden beschreven in het Jaarverslag. In de jaarrekening staat de gedetailleerde beschrijving van de economische prestaties.G4-EC2
Financiële implicaties klimaatverandering.

Financiële implicaties en andere risico’s en kansen voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering.

Niet gerapporteerd.


G4-EC3
Dekking uitkeringenplan.

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde uitkeringenplan van de organisatie.

De personeelsvoorzieningen voor pensioenen worden beschreven in de paragraaf grondslagen van resultaatbepaling in het jaarverslag. In paragraaf 10 kortlopende verplichtingen is het volgende gerapporteerd:
In de overige schulden is een pensioenverplichtng opgenomen voor een voormalige werknemer. De verplichting met een omvang van € 1,4 miljoen (2013: € 1,3 miljoen) is berekend op actuariële basis.


G4-EC4
Financiële steun ontvangen van een overheid.

Niet gerapporteerd.


Ethiek & integriteit

Marktaanwezigheid