Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

MATERIALEN

Cruciaal: Effect 4 - Relevantie 4

Uit de dialoog met stakeholders is naar voren gekomen dat van Beter Bed Holding wordt verwacht dat zij inzicht heeft (en geeft) in de herkomst (en de milieudruk) van door leveranciers gebruikte grondstoffen en (half)fabricaten. Naast de standaard-eis van ondertekening van de gedragscode door alle leveranciers moet bezien worden hoe Beter Bed Holding in een proactieve rol kan treden om zeker te stellen dat door leveranciers gebruikte materialen (ook) vanuit MVO-perspectief voldoen aan de eraan te stellen eisen. In 2015 zal onderzocht worden op welke manier Beter Bed Holding haar rol in de diverse voortbrengingsketens kan vergroten.

Beter Bed Holding is in gesprek met leveranciers om samen waar mogelijk het aandeel van milieuvriendelijke alternatieven te vergroten. Met enkele strategische partners zal de organisatie vanaf 2015 initiatieven ontplooien om op termijn te komen tot de ontwikkeling van matrassen die 100% recycleerbaar zijn, als stap op weg naar de ultieme oplossing van het cradle-to-cradle matras.


G4-EN1
Gebruikte materialen.

Totale hoeveelheid gebruikte materialen naar gewicht of volume.

Niet gerapporteerd.


G4-EN2
Percentage hernieuwbare grondstoffen.

Percentage van de gebruikte materialen dat bestaat uit hernieuwbare grondstoffen.

Ten aanzien van het percentage gerecycled afval is een lichte stijging gerealiseerd, maar de doelstelling (75%) lijkt, zonder gerichte acties door de afvalverwerkende industrie, niet op korte termijn haalbaar.

Inkoopomstandigheden

Energie