Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

MENSENRECHTEN

Belangrijk: Effect 4 - Relevantie 3

Mensenrechten zijn rechten die absoluut niet geschonden mogen worden. Beter Bed Holding heeft beleid gebaseerd op de tien principes van de Global Compact Code van de Verenigde Naties, waar zowel het personeel als de leveranciers zich naar dienen te voegen.


Totaalrapportage

Op dit moment rapporteert Beter Bed Holding over het onderwerp mensenrechten als onderdeel van de controles op naleving van de gedragscodes bij leveranciers, dat gerapporteerd wordt in het onderdeel Inkoopomstandigheden. Het MVO-beleidsteam zal bespreken of en hoe dit onderwerp in de toekomst beter gerapporteerd kan worden.


G4-HR1
Investeringen en Mensenrechten.

Percentage van en totaal aantal aanmerkelijke investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving van de mensenrechten is getoetst.

Niet gerapporteerd.G4-HR2
Training over Mensenrechten.

Totaal aantal uren personeelstraining over beleid en procedures betreffende aspecten van mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten met inbegrip van het percentage van het personeel dat de trainingen gevolgd heeft.

Niet gerapporteerd.G4-HR3
Discriminatie.

Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen.

Niet gerapporteerd.

G4-HR4
Vrijheid van vereniging & Collectieve Arbeidsonderhandelingen.

Activiteiten en leveranciers waarvan is vastgesteld dat daarbij een aanzienlijk risico zou kunnen gelden voor het recht op de uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen alsmede de maatregelen die zijn getroffen ter ondersteuning van deze rechten.

Niet gerapporteerd.G4-HR5
Kinderarbeid.

Activiteiten en leveranciers waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van kinderarbeid alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van kinderarbeid.

Niet gerapporteerd.
G4-HR6
Gedwongen of verplichte arbeid.

Activiteiten en leveranciers waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van gedwongen of verplichte arbeid alsmede de maatregelen die zijn getroffen gericht op de uitbanning van gedwongen of verplichte arbeid.

Niet gerapporteerd.G4-HR7
Beveiliging en mensenrechten.

Percentage van het beveiligingspersoneel dat training heeft gevolgd in het beleid of de procedures van de organisatie betreffende aspecten van de mensenrechten die relevant zijn voor de activiteiten.

Niet gerapporteerd.
G4-HR8
Rechten inheemse bevolking.

Totaal aantal gevallen van overtreding van de rechten van de inheemse bevolking alsmede de getroffen maatregelen.

Niet gerapporteerd.G4-HR9
Onderzoek mensenrechten.

Totaal aantal gevallen dat onderworpen is aan een onderzoek naar de waarborg van de mensenrechten of waarop een impact assessment is uitgevoerd met inbegrip van het percentage van de activiteiten.

Niet gerapporteerd.

Klachtenprocedures

Inkoopomstandigheden