Beter Bed Holding

GRI-INDEX 2014

WERKGELEGENHEID

Belangrijk: Effect 3 - Relevantie 3

Beter Bed Holding levert werkgelegenheid. Werk is niet alleen een inkomstenbron, maar ook een manier voor mensen om zich te ontplooien en een bijdrage te leveren aan de samenleving.G4-LA1
Personeelsverloop.

Personeelsverloop naar leeftijdsgroep, geslacht en regio.

Het personeelsbestand van Beter Bed Holding is met 60 medewerkers gedaald. In het rapportagejaar bestaat 15% van het personeel uit nieuwe medewerkers en is 17% van het personeel vertrokken.


Instroom naar geslacht

2014

2013

Mannen

102

99

Vrouwen

348

372

Totaal

450

471

Instroom in leeftijdscohorten

2014

2013

Jonger dan 30

94

88

Van 30 tot 50

250

288

Ouder dan 50

106

95

Totaal

450

471

Instroom naar origine

2014

2013

Binnenlands

395

434

Buitenlands

55

37

Totaal

450

471

Uitstroom naar geslacht

2014

2013

Mannen

126

159

Vrouwen

384

395

Totaal

510

554

Uitstroom in leeftijdscohorten

2014

2013

Jonger dan 30

72

93

Van 30 tot 50

248

314

Ouder dan 50

190

147

Totaal

510

554

Uitstroom naar origine

2014

2013

Binnenlands

479

529

Buitenlands

31

25

Totaal

510

554

G4-LA2
Uitkeringen fulltime medewerkers.

Uitkeringen aan fulltime medewerkers die niet beschikbaar zijn voor parttime medewerkers, per grootschalige activiteit.

Niet gerapporteerd.
G4-LA3
Terugkeer na ouderschapsverlof.

Aandeel van de medewerkers dat terugkeert na ouderschapsverlof, onderverdeeld naar geslacht.

Niet gerapporteerd.Klachtenprocedures

Verhouding werkgever - werknemer